abakus-bytom-logo-1991

Limit na prowadzenie ksiąg rachunkowych w roku 2024

Niższa kwota limitu dla pełnej księgowości

Limit 2.000.000 euro celem ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym ustala się według kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku bieżącego .W tym roku był to dzień 2 października.

Kurs w dniu 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł. Jest to wartość niższa w porównaniu z kursem z ubiegłego roku, który wynosił 4,8272 zł. W związku z niższym kursem euro, kwota limitu dla pełnej księgowości, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jest również niższa.

Po przeliczeniu, limit przychodów za rok 2023, decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 roku, wynosi 9 218 200 zł. A zatem limit jest niższy o 436 200 zł, od tego, który obowiązywał poprzednio.