Obsługa Sp. z o.o. Białystok

Obsługa księgowa spółki z o.o. Białystok

Obsługa księgowa spółki z o.o. Białystok 

Księgi handlowe to jedne z obligatoryjnych, najważniejszych dokumentów prowadzonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inaczej zwane są księgami handlowymi, pozwalają one na kontrolę aktualnych oraz przyszłych potrzeb naszej firmy. W związku z tym, że są formą gwaranta, warto postawić na ich profesjonalną obsługę przez biuro podatkowe z Bydgoszczy. To pozwoli na uniknięcie wielu normatywnych problemów, które wynikać mogą ze źle prowadzonej dokumentacji księgowej. Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Szeroki wachlarz obsługi księgowej spółki z.o.o. 

W związku z chęcią uniknięcia nadużyć ze strony wierzycieli, właścicieli przedsiębiorstw, jak również oszustw czy malwersacji finansowych, obsługa księgowa spółki z.o.o. Białystok obejmuje m.in. takie czynności jak:

– sporządzanie wykazu składników aktywów i pasywów,

– regularne prowadzenie dzienników,

– obsługa księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,

– dokonywanie zestawienia obrotów sald kont księgi głównej, jak również sald kont ksiąg pomocniczych,

– profesjonalna reprezentacja podmiotu gospodarczego w urzędach, 

– przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych dla organów państwowych.

Tak szeroki zakres oferowanych usług najwyższej jakości sprawia, że księgowość obsługiwanego podmiotu zachowana jest na najwyższym możliwym poziomie. 

Obsługa księgowa jako doskonałe remedium na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 

Rzetelne, nienagannie prowadzone księgi rachunkowe, są gwarancją na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, jak również pozostałych aktów normatywnych. Głównym aktem prawnym regulującym prowadzenie dokumentacji księgowej jest Ustawa o rachunkowości, która w czytelny sposób reguluję współpracę pomiędzy podmiotami prawa gospodarczego (jakimi są np. spółki z o.o.) a usługodawcą, jakim w tym przypadku jest biuro rachunkowe prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie miasta Białystok. 

Oferowana przez nas pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to gwarancja dokładnie i rzetelnie wykonanej pracy. Profesjonalizm i najwyższa jakość to nasze cechy charakterystyczne. Zapraszamy do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi pracownikami. 

Potrzebujesz naszej porady?

Umów się już teraz!

Rozliczenie PIT za 2022 a Polski Ład - zestawienie zmian

Rozliczenie PIT za 2022 a Polski Ład – zestawienie zmian

Zestawienie zmian w rozliczaniu PIT-u w 2022 roku Polski Ład zakłada zmiany w rozliczeniu PIT. Ma to na celu zwiększenie dochodów budżetowych oraz poprawę sprawiedliwości społecznej poprzez zmniejszenie nierówności dochodów dochodów między poszczególnymi grupami społecznymi.  Lista najważniejszych zmian Poniżej znajduje się zestawienie zmian, jakie czekają nas w rozliczeniu PIT za 2022 rok: Obniżenie progów podatkowych – polski Ład planuje obniżenie progów podatkowych w stosunku do progów obecnie obowiązujących. Zakłada to, że najniższy prog podatkowy (18%) będzie obowiązywał dla dochodów od 0 do 8 867 zł, a najwyższy (32%) dla dochodów powyżej 127 000 zł. Uelastycznienie skali podatkowej – ma to na celu poprawę sprawiedliwości społecznej, umożliwiając np. oszczędnym podatnikom szybszy postęp w skali. Obniżenie wieku emerytalnego – zgodnie z planem polskiego Ładu wiek emerytalny zostanie obniżony z 70 do 65 lat. Oznacza to, że osoby urodzone po 31 grudnia 1978 roku mogą liczyć na waloryzację swoich emerytur. Zmiany w ulgach podatkowych – Polski Ład planuje uchylenie ulgi na studia, a następnie wprowadzenie nowych ulg w odniesieniu do wydatków na innowacje techniczne, żłobki i przedszkola oraz fundusze pracownicze. Odpisy z zerowym podatkiem – polski Ład planuje wprowadzenie indywidualnych odpisów w wysokości do 2000 zł rocznie, jeśli podatek naliczony nie przekroczy 0%. Ulga podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw – ulga będzie obejmowała ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przyznawanie 9-% ulgi podatkowej. Kodeks karny skarbowy – w 2022 roku wygasną przepisy dotyczące czynów zabronionych skarbowych. Będą one zastąpione nowym Kodeks Karnego Skarbowego. Czy nowe zmiany w rozliczaniu

Read More »