abakus-bytom-logo-1991

Obsługa Sp. z o.o. Białystok

Obsługa księgowa spółki z o.o. Białystok

Obsługa księgowa spółki z o.o. Białystok 

Księgi handlowe to jedne z obligatoryjnych, najważniejszych dokumentów prowadzonych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inaczej zwane są księgami handlowymi, pozwalają one na kontrolę aktualnych oraz przyszłych potrzeb naszej firmy. W związku z tym, że są formą gwaranta, warto postawić na ich profesjonalną obsługę przez biuro podatkowe z Bydgoszczy. To pozwoli na uniknięcie wielu normatywnych problemów, które wynikać mogą ze źle prowadzonej dokumentacji księgowej. Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Szeroki wachlarz obsługi księgowej spółki z.o.o. 

W związku z chęcią uniknięcia nadużyć ze strony wierzycieli, właścicieli przedsiębiorstw, jak również oszustw czy malwersacji finansowych, obsługa księgowa spółki z.o.o. Białystok obejmuje m.in. takie czynności jak:

– sporządzanie wykazu składników aktywów i pasywów,

– regularne prowadzenie dzienników,

– obsługa księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,

– dokonywanie zestawienia obrotów sald kont księgi głównej, jak również sald kont ksiąg pomocniczych,

– profesjonalna reprezentacja podmiotu gospodarczego w urzędach, 

– przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych dla organów państwowych.

Tak szeroki zakres oferowanych usług najwyższej jakości sprawia, że księgowość obsługiwanego podmiotu zachowana jest na najwyższym możliwym poziomie. 

Obsługa księgowa jako doskonałe remedium na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 

Rzetelne, nienagannie prowadzone księgi rachunkowe, są gwarancją na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, jak również pozostałych aktów normatywnych. Głównym aktem prawnym regulującym prowadzenie dokumentacji księgowej jest Ustawa o rachunkowości, która w czytelny sposób reguluję współpracę pomiędzy podmiotami prawa gospodarczego (jakimi są np. spółki z o.o.) a usługodawcą, jakim w tym przypadku jest biuro rachunkowe prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie miasta Białystok. 

Oferowana przez nas pełna księgowość dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to gwarancja dokładnie i rzetelnie wykonanej pracy. Profesjonalizm i najwyższa jakość to nasze cechy charakterystyczne. Zapraszamy do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi pracownikami. 

Potrzebujesz naszej porady?

Umów się już teraz!

33 LATA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Z okazji naszej 33-ciej rocznicy pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową, owocną współpracę oraz życzyć dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów. Ponadto mamy nadzieję, że

Read More »

Zmiana formy opodatkowania

Przypominamy wszystkim, że 20 lutego mija termin na dokonanie ewentualnej zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym.Zmiany można dokonać pomiędzy zasadami ogólnymi, czyli tzw. skalą,podatkiem liniowym oraz

Read More »