abakus-bytom-logo-1991

Kalendarz przedsiębiorcy 2023 – pamiętaj o tych formalnościach

Kalendarz przedsiębiorcy 2023

Nowy rok dla przedsiębiorcy nie oznacza jedynie pomyłek w zapisie daty na fakturze przez pierwsze kilka dni – dla wielu osób prowadzących w polsce (i nie tylko) firmę jest to początek nowego okresu rozliczeniowego nazywanego rokiem podatkowym. Z tego względu warto przypomnieć sobie jakie terminy się zbliżają i do jakich formalności trzeba się przygotować.

Kalendarz przedsiębiorcy 2023 – pamiętaj o tych formalnościach

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę wszystkie daty, które mogą mieć wpływ na jego działalność. Może to obejmować takie rzeczy jak:

 • Święta i rocznice: niektóre święta i rocznice mogą mieć wpływ na działalność firmy, np. jeśli są one dniami wolnymi od pracy lub jeśli mogą wpłynąć na popyt na określone produkty, lub usługi.
 • Konferencje i wydarzenia branżowe: w ciągu roku odbywają się liczne konferencje i wydarzenia branżowe, które mogą być interesujące dla przedsiębiorców. Może to być doskonała okazja do zdobycia nowych kontaktów, poznania najnowszych trendów w branży oraz zdobycia nowych klientów.
 • Terminy płatności i rozliczeń: przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminach płatności i rozliczeń, takich jak terminy płatności podatków czy opłat za użytkowanie nieruchomości. 
 • Ważne wydarzenia w branży: przedsiębiorcy powinni śledzić ważne wydarzenia w branży, takie jak nowe regulacje prawne, zmiany w trendach rynkowych czy premiery nowych produktów konkurencji.
 • Terminy ważnych umów i kontraktów: przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminach ważności umów i kontraktów, takich jak umowy najmu, dzierżawy czy umowy o pracę.

Prowadząc w polsce jakikolwiek rodzaj działalności, nie musimy martwić się pamiętaniem o dodatkowej, ważnej dacie w postaci zakończenia roku podatkowego, gdyż ten przy zakładaniu firmy możemy domyślnie ustawić tak, aby pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

Spółka może go zmienić, ale łączy się to wtedy z sytuacją, gdy pierwszy rok podatkowy po zmianie będzie trwał 15 miesięcy: od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2022. Po 31 marca 2022 rok podatkowy będzie cyklicznie naliczał się co 12 miesięcy (od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku), chyba że spółka ponownie zechce go zmienić. Ważną informacją dla osób dopiero zaczynających swoją drogę przedsiębiorcy będzie przypomnienie, że przy zakładaniu wniosku do CEIDG przed 1 lipca możemy określić dzień zakończenia roku podatkowego na ostatni dzień grudnia tego samego roku, co może skutkować jego skróceniem o 6 miesięcy. W przypadku rejestracji firmy po 1 lipca możemy zakończyć rok podatkowy 31 grudnia bieżącego roku (czyli już po pół roku) lub kolejnego – oznacza to, że będzie wówczas trwał nawet 18 miesięcy.

Rok podatkowy w innych krajach

Jeśli Twoja firma ma zasięg międzynarodowy i przygotowuje faktury dla klientów rozliczających się w innych krajach niż polska, na pewno musisz znać daty rozpoczęcia i zakończenia roku podatkowego tam, gdzie świadczysz usługi.

Z tego względu poniżej znajduje się lista niektórych krajów z informacjami o wspomnianych wyżej datach:

 • Australia: 1 lipca – 30 czerwca
 • Austria: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Bangladesz: 1 lipca – 30 czerwca
 • Belgia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Białoruś: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Bułgaria:1 stycznia – 31 grudnia
 • Brazylia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Chiny: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Czechy: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Dania: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Egipt: 1 lipca – 30 czerwca
 • Finlandia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Francja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Filipiny: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Grecja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Niemcy: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Nepal: 16 czerwca – 15 czerwca
 • Węgry: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Włochy: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Islandia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Indie: 1 kwietnia – 31 marca
 • Indonezja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Iran: 21 marca – 20 marca
 • Irlandia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Izrael: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Japonia: 1 kwietnia – 31 marca
 • Kanada: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Katar: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Kolumbia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Kostaryka: 30 września – 1 października
 • Korea Południowa: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Luksemburg: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Litwa: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Meksyk: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Makau: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Mołdawia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Mjanma (Birma): 1 października – 30 września
 • Holandia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Hongkong: 1 kwietnia – 31 marca
 • Hiszpania: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Nowa Zelandia: 1 lipca – 30 czerwca (dla rządu), 1 kwietnia – 31 marca (dla osób fizycznych i prawnych)
 • Norwegia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Pakistan: 1 lipca – 30 czerwca
 • Polska: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Portugalia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Południowa Afryka: 1 kwietnia – 31 marca
 • Rosja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Rumunia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Singapur: 1 kwietnia – 31 marca (dla osób fizycznych), 1 kwietnia – 31 marca (dla rządu i firm)
 • Słowacja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Słowenia: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Stany Zjednoczone: 46 stanów wybrało przedział od 1 lipca – 30 czerwca, podczas gdy wyjątkami pozostają:
  • Alabama, koniec 30 września
  • Michigan, koniec 30 września
  • New York, koniec 31 marca
  • Texas, koniec 31 sierpnia
 • Szwecja: 1 stycznia – 31 grudnia (w przypadku Szwecji zawsze należy dopytać o szczegóły, gdyż daty rozpoczęcia i zakończenia roku mogą tam przypadać dowolnie według potrzeb przedsiębiorcy)
 • Szwajcaria: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Tajlandia: 1 kwietnia – 31 marca
 • Taiwan: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Turcja: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Ukraina: 1 stycznia – 31 grudnia
 • Wielka Brytania: 6 kwietnia – 5 kwietnia następnego roku
 • Wietnam: 1 stycznia – 31 grudnia.

Płatności każdego miesiąca

Pamiętaj, aby regularnie i terminowo opłacać wszystkie składki ZUS oraz podatki. Miej na uwadze, że zależnie od tego jaką formę opodatkowania, czy prowadzenia działalności wybierasz, terminy płatności mogą być od siebie różne.

Od 2022 roku forma opodatkowania nazywana kartą podatkową nie jest już dostępna do wyboru przy rejestracji działalności, jednak jeśli tylko nie zdecydowano się jej zmienić, to dopuszczone jest jej kontynuowanie. Oznacza to konieczność uregulowania podatku określonego w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca.

Osoby prawne muszą opłacić ZUS do 15 dnia miesiąca – stanowi to wyjątek, gdyż reszta jest zobligowana do zrobienia tego, do 20 dnia miesiąca.

Do 20 dnia trzeba także zapłacić podatek dochodowy oraz CIT. Kolejno, 25 dzień jest ostatecznym terminem do opłacenia VAT-u i wysłania deklaracji takich jak VATUE, VAT 9M, VAT-8 oraz pliku JPK.

Gdyby termin płatności przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Daty, które musisz znać

Styczeń

Do 31.12 co roku należy przeprowadzić remanent –  na tym jednak nie koniec – 14 stycznia jest dniem jego ostatecznej wyceny (mija wtedy ustalone przepisami 14 dni na wykonanie takiej formalności). Dwa dni później, czyli 16 stycznia jest termin opłacenia ZUS-u dla osób prawnych. Reszta ma na to czas aż do 20 stycznia i pokrywa się to z koniecznością pokrycia podatków takich jak ryczałt PIT oraz CIT dla spółek prowadzących pełne księgi.
Do 25 stycznia należy przygotować opłatę VAT-u (25 dzień jest także ostatnim dniem, w którym możemy zapłacić ten podatek w przypadku osób rozliczających się w systemie kwartalnym) i wysłania pliku JPK oraz deklaracji VAT-8, VAT 9M i VAT-UE.
Do 31 stycznia, czyli końca miesiąca jesteśmy zobowiązani przedstawić w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT4R i PIT-11 za naszych ewentualnych pracowników.

Inne bardzo ważne terminy:

1 stycznia – Termin złożenia deklaracji rocznej za rok poprzedni w systemie Twój e-PIT.

10 stycznia – Termin złożenia informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień.

15 stycznia – Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień.

20 stycznia – Termin złożenia deklaracji VAT-7 za grudzień.

25 stycznia – Termin złożenia deklaracji VAT-7K za grudzień.

Luty – Marzec

Bardzo intensywne dwa miesiące ze szczególnym uwzględnieniem lutego. Jest to miesiąc, który w ciągu roku obfituje w największą liczbę konferencji i różnego rodzaju eventów biznesowych. Warto je śledzić dla lepszego zrozumienia rynku z pozycji potrzeb klientów oraz działań konkurencji.

10 lutego & marca – Wypłaty pracowników oraz termin płatności składek ZUS.

15 lutego & marca – Termin płatności składek ZUS dla zatrudniających pracowników.

20 lutego & marca:

 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

25 lutego & marca – Deklaracja miesięczna VAT.


Kwiecień 

10 kwietnia:

 • Wypłaty pracowników.
 • Termin płatności składek ZUS.

15 kwietnia – Termin płatności składek ZUS dla zatrudniających pracowników.

20 kwietnia

 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (kwartał).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

25 kwietnia:

 • Deklaracja miesięczna VAT.
 • Deklaracja kwartalna VAT.

Maj

10 maja:

 • Wypłaty pracowników.
 • Termin płatności składek ZUS.

15 maja – Termin płatności składek ZUS dla zatrudniających pracowników.

20 maja:

 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

25 maja – Deklaracja miesięczna VAT.

Czerwiec – Listopad

7 czerwca, 7 lipca, 7 sierpnia, 7 września, 9 października oraz 7 listopada – Termin na opłaty podatku na karcie podatkowej.

10 czerwca, 10 lipca, 10 sierpnia, 10 września, 10 października, 10 listopada – Wypłaty pracowników.

15 czerwca, 17 lipca, 16 sierpnia, 15 września, 16 października, 15 listopada – Termin opłacenia ZUS dla płatników posiadających osób prawnych.

20 czerwca, 20 lipca, 21 sierpnia, 20 września, 20 października, 20 listopada – Termin zapłaty ZUS własnego i pracowników, a także podatku dochodowego, ryczałtu i CIT dla spółek.

26 czerwca, 25 lipca, 25 sierpnia, 25 września, 25 października, 27 listopada – Termin opłacenia należnego VAT-u i wysyłki pliku JPK.

Dodatkowo 20 lipca oraz 20 października przypada termin opłacenia podatku opłacanego kwartalnie, a także na 25 lipca oraz 25 października – kwartalny VAT.

Grudzień

7 grudnia – Termin opłaty karty podatkowej.

9 grudnia – Wypłaty pracowników.

11 grudnia – Termin płatności składek ZUS.

25 grudnia – Termin płatności składek ZUS dla zatrudniających pracowników.

20 grudnia:

 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (miesięczna).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

27 grudnia – Deklaracja miesięczna VAT.

28 grudnia – Termin opłacenia karty podatkowej za ostatni miesiąc (następna opłata wypadnie dopiero w lutym).

31 grudnia – Termin wykonania remanentu.

Pamiętajmy, że terminy płatności są ważne dla wszystkich, ponieważ odzwierciedlają one umowę między dwoma stronami, którym tak samo zależy na bezpieczeństwie. Ustalenie terminu płatności pozwala obu stronom na planowanie i organizację swoich finansów. Dla dłużnika termin płatności jest ważny, ponieważ określa, kiedy musi spłacić dług. Dla wierzyciela tak samo, ponieważ określa, kiedy otrzyma swoje pieniądze. Brak terminu płatności lub nieprzestrzeganie go może prowadzić do problemów finansowych dla obu stron i dotyczy to także zobowiązań wobec państwa.