abakus-bytom-logo-1991

Co należy zrobić, aby w grudniu odliczyć koszt składki zdrowotnej na starych zasadach?

Koszty składki zdrowotnej w Grudniu

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa nie jest prostym zadaniem nawet dla doświadczonych finansistów i przedsiębiorców. Na szczęście, można osiągnąć ten cel na wiele sposobów. Jednym z nich jest odpowiednie planowanie wydatków na… składki ZUS.

Jak optymalizować wydatki ponoszone z tytułu składek ZUS? Opłać składki jeszcze w grudniu, by móc zmniejszyć obciążenia podatkowe do zapłaty

Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy podejmują różnego rodzaju starania, by móc optymalizować strukturę ponoszonych wydatków oraz uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Jest to dla nich często konieczność – dzięki temu możliwa jest poprawa sytuacji przedsiębiorstwa w obszarze płynności finansowej.

Skutecznym, choć mało znanym sposobem na osiągnięcie tego celu – zwłaszcza w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, w których nawet niewielki koszt wpływa znacząco na rentowność i płynność biznesu – jest swego rodzaju „manipulowanie” wydatkami na składki ZUS. Właściwie, grudzień 2021 roku jest ostatnim momentem na wykorzystanie tego typu rozwiązania. Na czym polega ta metoda?

Składka zdrowotna ZUS – kiedy można odliczyć ją od podatku?

W przeciwieństwie do wielu innych rodzajów kosztów, prawo do odliczenia wydatków składek zdrowotnych należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje w momencie zapłaty. Oznacza to, że jeśli np. w dniu 5 stycznia zostaną opłacone składki za miniony miesiąc, to wydatek poniesiony z tego tytułu pomniejszy wartość podatku za grudzień, nie styczeń.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisam i, termin na opłacenie składek ZUS to dziesiąty dzień następnego miesiąca (w przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników) lub piętnasty dzień, jeśli zatrudnia się w danym przedsiębiorstwie pracowników. Z drugiej strony, dobrą informację stanowi dla przedsiębiorców fakt, że w aktualnym ustawodawstwie nie zabrania się opłacenia składek ZUS z wyprzedzeniem. A zatem, można to zrobić na przykład w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy opłacane zobowiązanie publicznoprawne.

Termin opłacania składek zdrowotnych ZUS a Polski Ład – o czym warto wiedzieć?

Ten pozornie mało istotny aspekt nabiera szczególnego znaczenia w związku z planowanymi zmianami  od początku 2022 roku. Wynikają one z tzw. Polskiego Ładu – zmiany te będą obejmować swoim zakresem przede wszystkim kwestie związane ze sposobem naliczania składki zdrowotnej.

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że składka zdrowotna będzie – niezależnie od formy rozliczania podatku przez firmę – wyższa, niż ma to miejsce obecnie, warto odliczyć od podatku opłaconą kwotę jeszcze w grudniu. W ten sposób można zaoszczędzić nieco ponad 300 złotych (7,75% z 9-procentowej składki). Należy przy tym pamiętać o jednym niezwykle istotnym aspekcie. Aby uzyskać możliwość odliczenia składki grudniowej na starych zasadach, należy opłacić również pozostałe zobowiązania ZUS, czyli składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. W przeciwnym razie ZUS zakwestionuje nasze rozliczenia.