abakus-bytom-logo-1991

Podatek liniowy – jakie zmiany czekają podatników w 2022 roku?

Podatek liniowy 2022

W ostatnich latach polskie ustawodawstwo podatkowe przeszło istną rewolucję. Wiele z tych zmian objęło swoim zakresem podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT). Co więcej, w najbliższej przyszłości wejdzie pakiet kolejnych modyfikacji określanych zbiorczo jako tzw. Polski Ład. Jednym z pomysłów wchodzących w zakres Polskiego Ładu jest zmiana zasad w obrębie tzw. podatku liniowego. Na czym polegają reformy i czy są one korzystne dla tych podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie rozliczają się w ramach skali podatkowej, lecz korzystają z ryczałtu?

Podatek liniowy w 2022 roku – jakie są najważniejsze zmiany w tym zakresie?

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy rozliczają się z prowadzonej działalności na zasadach podatku dochodowego liniowego (tj. jednolitej stawki wynoszącej dziewiętnaście procent niezależnie od wysokości dochodów osiągniętych w danym okresie podatkowym), muszą przygotować się na zmiany. Choć najważniejszy element, czyli stawka procentowa podatku, nie ulegnie zmianom, to nie oznacza to jeszcze, że wszystko pozostanie w dotychczasowym kształcie.

Najważniejsza zmiana, czyli jaka będzie wysokość składki zdrowotnej dla podatku liniowego w 2022 roku?

W tym zakresie mamy niestety złe wiadomości dla podatników. O ile wcześniej opłacana co miesiąc składka zdrowotna miała stałą wysokość (przykładowo, w 2021 roku wynosiła ona 381,81 złotych), to – począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku – będzie ona ustalana jako 4,9% dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorcę. W przypadku tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na większą skalę i mają niemałe dochody, może dojść do znacznego, nawet kilkukrotnego wzrostu comiesięcznych obciążeń fiskalnych.

Podatek liniowy w 2022 roku – co się nie zmieni?

Jak już wspomniano, najważniejszy element konstrukcji podatku liniowego, czyli stawka procentowa, nie ulegnie zmianie. Kolejne elementy, które nie zostaną zmodyfikowane, to między innymi kwota wolna od podatku. Choć dla większości polskich podatników (tzn. tych, którzy rozliczają się w ramach skali podatkowej, czyli podatku dochodowego na poziomie 17% oraz 32%) ulegnie ona zwiększeniu do trzydziestu tysięcy złotych, to podatnicy liniowi wciąż nie będą posiadać prawa do skorzystania z tego uprawnienia. Wciąż także nie będzie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania.

Podatek liniowy w 2022 roku – czy ta forma opodatkowania przedsiębiorstwa wciąż będzie opłacalna? Podsumowanie

Czy po wprowadzeniu uchwalonych zmian w 2022 roku rozliczanie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej z zastosowaniem podatku liniowego przestanie być opłacalne? Oczywiście, nie sposób udzielić na to pytanie jednoznacznej, uniwersalnej odpowiedzi. Wprawdzie w ujęciu procentowym wysokość obciążeń na rzecz państwa wzrośnie o 4,9 punktów procentowych. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że – biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonego biznesu – podatek liniowy wciąż może być optymalnym rozwiązaniem.