abakus-bytom-logo-1991

Co to jest IP Box i kto może z tego korzystać?

Obowiązuje od 2019 r. Dotyczy każdego, kto osiąga dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego (i nie tylko), pod warunkiem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Uproszczając – tworzenie oprogramowania na umowie B2B wystarcza, by skorzystać z niższej stawki podatku dochodowego.

Czym jest IP BOX?

Ulga IP BOX jest preferencją podatkową, która mówi iż twórcy kwalifikowanego prawa do własności intelektualnej mogą płacić 5-procentowy podatek dochodowy. Przesłanką do  wprowadzenia takiej „premii” było pobudzenie rynku nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Co ciekawe skorzystanie z IP BOX nie dyskwalifikuje podmiotu gospodarczego z ulgi B+R. Obie mogą być stosowane jednocześnie.

Beneficjenci ulgi 

Niemal każda firma prowadzące działalność badawczą, rozwojową albo badawczo-rozwojo wą może skorzystać z IP BOX. Z ulgi wyłączeni są ryczałtowcy. Natomiast:

  • płatnicy PIT
  • płatnicy CIT
  • spółki i jednoosobowe przedsiębiorstwa
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

mogą ewidencjonować swoje dochody z działalności B+R i cieszyć się obniżoną stawką podatku. Do grona tych szczęśliwców kwalifikuje się większość programistów z własną działalnością gospodarczą. Zdarzają się tu również przedstawiciele innych profesji: sprzedawcy licencji na aplikacje, twórcy infrastruktury w modelu SAAS, testerzy, analitycy biznesowi, a także inni przedsiębiorcy.

Prawo własności intelektualnej z preferencyjną stawką podatku

Niestety nie wszystkie kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP) są objęte IP Box. Ustawodawca podaje zamknięty katalog, w którym oprócz autorskiego prawa do programu komputerowego można znaleźć:

  • patent
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  • prawo ochronne na wzór użytkowy
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego, leczniczego weterynaryjnego i produktu ochrony roślin
  • prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

Ewidencja dochodów

Skorzystanie z ulgi IP BOX obwarowane jest kilkoma wymogami. Przede wszystkim, jak to już wcześniej wspominano, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Może polegać ona na tworzeniu prawa własności intelektualnej, ale to nie jedyna możliwość. Ulgą będą objęte również rozwijanie i ulepszanie istniejącego już kwalifikowanego IP.

Dodatkowo wystarczy, że działalność będzie innowacyjna w obrębie przedsiębiorstwa. Pomiary innowacyjności w odniesieniu do jednostek terytorialnych (miasto, powiat, województwo, kraj) nie są wymagane.

Obowiązkiem za to jest prowadzenie ewidencji, która będzie wskazywała wszystkie przychody, koszty, dochody, straty – zarówno te związane z ulgą IP BOX jak i pozostałe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. A dochody, dla których można zastosować 5-procentową stawkę podatku muszą być w tej ewidencji dodatkowo wyszczególnione.

Wskaźnik nexus

Ewidencja służy poprawnemu wyliczeniu, jaka część dochodu może być opodatkowana stawką 5%. Do obliczenia podstawy opodatkowania stosuje się wskaźnik nexus. Obrazuje on wysokość kwalifikowanych kosztów działalności. Prawnicy i księgowi są zgodni co do tego, że jest to najbardziej problematyczny element ulgi IP BOX. Koszty kwalifikowane należy rozumieć tu szerzej niż w przypadku ulgi B+R. Często trudno odróżnić (szczególnie w branży IT) czy zostało nabyte kwalifikowane prawo własności intelektualnej czy wyniki prac badawczo-rozwojowych. Obecnie brakuje, co do tego, szczegółowych wytycznych. 

Interpretacja podatkowa

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi IP BOX może wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. I warto z tego skorzystać, aby upewnić się że prowadzona działalność spełnia przesłanki działalności badawczo-rozwojowej.

Wniosek o interpretację należy skierować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Najlepiej opisać w nim możliwie szczegółowo i dokładnie, czym faktycznie firma się zajmuje. Interpretacja podatkowa będzie odnosiła się do zawartego we wniosku stanu faktycznego, dlatego należy zrobić to skrupulatnie. Przydatnym będzie również zapytanie o koszty – czy powinny być zaliczone do działalności B+R. Wiedza ta jest niezbędne do wyliczenia wskaźnika nexus, a w dalszej kolejności do obliczenia dochodu objętego preferencyjną stawką podatku dochodowego. Koszt interpretacji to 40 zł za każde pytanie. A pozytywna odpowiedź stanowi solidną podstawę do skorzystania z ulgi.

Dobrą wiadomością jest fakt, że Ministerstwo Finansów udostępnia interpretacje podatkowe i każdy może skorzystać w zawartej w nich wiedzy. Zdecydowana większość wydanych interpretacji jest weryfikowana pozytywnie.