abakus-bytom-logo-1991

Podatki 2022 – Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki

Podatki 2022 - Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki

Dnia 12 maja 2022 roku Sejm przyjął ustawę „Niskie Podatki”. Aktualnie czeka ona na głosowanie w Senacie. Ustawa ta ma wnieść pewne korekty do polskiego systemu podatkowego. Stało się to konieczne w związku z pewnymi trudnościami i brakiem przejrzystości wprowadzonymi przez Polski Ład. Nowe zmiany zostały poprzedzone konsultacjami z organizacjami zrzeszającymi księgowych oraz gronem ekspertów z zakresu podatków. Ponadto, swój głos w tej dyskusji mieli też przedsiębiorcy i dostawcy oprogramowania kadrowo-płacowego. Rząd postanowił wprowadzić kompleksowe zmiany, aby ułatwić działania pracodawców i pracowników w związku z nowymi przepisami. Celem było wypracowanie kompromisów, które zadowolą wszystkich zainteresowanych. Artur Soboń (wiceminister finansów) zapewnia, że ustawa uprości i ustabilizuje system podatkowy.

Korekty podatkowe są też spowodowane sytuacją związaną z wojną na Ukrainie i jej wpływem na inflację w naszym kraju.

Jakie są najważniejsze założenia ustawy „Nowe Podatki”?

Obniżenie stawki PIT z 17 do 12%

Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT ma spaść z 17% na 12%. Kwota wolna od podatku nadal wynosić będzie 30 tysięcy, natomiast próg podatkowy 120 tysięcy. Zostanie wprowadzone częściowe odliczenie składki zdrowotnej. Będzie to dotyczyć podstawy opodatkowania w przypadku niektórych przedsiębiorców. Szacunki rządu wskazują, że na tych zmianach powinno skorzystać około 13 milionów Polaków. Powinno to dać łącznie 15 milionów oszczędności dla tych osób.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Likwidacja ulgi dla klasy średniej nie dla każdego okaże się korzystna, więc rząd daje możliwość zwrotu różnicy między podatkiem, który jest należny, a tym obliczonym przy zastosowaniu ulgi dla klasy średniej.

Rozliczenie dla samotnych rodziców

Wprowadzone zostanie wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

Zmiany dla przedsiębiorców

Pojawi się w ustawie „Nowe Podatki” możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Dotyczyć to będzie przedsiębiorców rozliczających się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej. W przypadku osób rozliczających się liniowo limit wyniesie 8,7 tysięcy złotych. Osoby rozliczające się ryczałtowo mogą odliczyć 50% zapłaconych składek. W przypadku podatników na karcie będzie to 19% zapłaconej składki. Odliczenie składki będzie się odbywać w formie zmniejszenia podatku i dotyczyć będzie około 1,4 miliona podatników.

Ulgi prorodzinne

Wprowadzenie zmian podatkowych dla rodzin i dzieci polegać będzie na zwiększeniu kwoty zarobków, które będzie mogło osiągnąć dziecko, nie tracąc przy tym preferencji podatkowych przez rodziców. zostaną też preferencje dla rodzin i dzieci. Aktualnie kwota ta wynosi 3 089,00 zł, a po zmianach wzrośnie do 16 061,28 zł. Wysokość tej kwoty wynika z odniesienia do 12-krotności renty socjalnej. Po zmianach renta rodzinna pobierana przez dziecko nie będzie doliczana do dochodów rodziców. Dziecko stanie się odrębnym podatnikiem i będzie korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. 

Ujednolicenie terminów rozliczenia PIT

Wszystkie rodzaje zeznań podatkowych będą rozliczane w tym samym terminie, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia.

Renta małoletnich bez składki zdrowotnej

Nie będzie pobierana składka zdrowotna od małoletnich pobierających rentę rodzinną oraz od osób powołanych do realizacji różnego rodzaju obowiązki społeczne i obywatelskie (maksymalnie 6 000,00 zł wynagrodzenia rocznie).

Wyrównanie ubytku dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Posłowie w trakcie głosowania decydowali o zasadach wyrównywania ubytków w dochodach jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pożytku publicznego. Jednostki te korzystają z mechanizmu 1% podatku. Organizacje pożytku publicznego będą mieć wyrównanie w dwóch częściach. W jednej części będą uzyskiwać to wyrównanie proporcjonalnie do wpływów, które utraciły. W drugiej natomiast to konkurs decydowałby o rozdziale środków. Na każdy z tych nowych sposobów miałoby przypaść co najmniej 30% środków, które są zarezerwowane na wyrównania dla tych organizacji. 

Poprawki dotyczące uzupełnienia ubytków dotyczących samorządów mają na celu wyeliminowanie podziału tak zwanej kwoty uzupełniającej. Po zmianach kwota ta będzie zależna od liczby mieszkańców danej gminy.

Jaki cel ma ustawa „Nowe Podatki”?

Ustawa „Nowe Podatki” zwana jest tarczą antyputinowską i antyinflacyjną. Wysoka inflacja spowodowana między innymi wojną w Ukrainie ma wpływ na wzrost cen żywności, energii, paliwa i innych niezbędnych produktów i usług. Wzrosły też raty kredytów hipotecznych. To wszystko wpływa na trudną sytuację finansową wielu polskich rodzin. Zmiany podatkowe mają być wsparciem dla obywateli. Ponadto, powinny pomóc w zahamowaniu, a za jakiś czas zmiejszeniu inflacji.