abakus-bytom-logo-1991

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – wady i zalety

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. - wady i zalety

Jakie są różnice między rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej, a spółki z o.o.?

Jednoosobowa działalność gospodarcza zyskuje coraz to większą popularność dzięki prostemu procesowi jej rejestracji, podczas której przyszły przedsiębiorca składa tylko wniosek CEIDG-1. Oczywiście należy pamiętać, aby dołączyć do niego wymagane załączniki. Można go dostarczyć zarówno osobiście do odpowiedniego urzędu, jak i zrobić to online. W drugim sposobie pojawia się drobna trudność, ponieważ  musi on zawierać potwierdzenie tożsamości w postaci  podpisu elektronicznego lub też profilu zaufanego. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie posiada żadnych z nich, a w chwili zakładania firmy nie ma możliwośc i udania się do urzędu, musi w ciągu 7  dni od dokonania rejestracji uwierzytelnić wniosek, odwiedzając odpowiednią instytucję (np. urząd gminy, miasta). 

Z kolei zgłaszanie spółki z o.o. do KRS jest procedurą trochę bardziej skomplikowaną. Na początek należy bowiem sporządzić jej umowę. Kolejny utrudnieniem jest konieczność wniesienia kapitału zakładowego, którego kwota nie może być niższa niż 5000 złotych. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej w spółce z o.o. należy liczyć się z dodatkowymi kosztami:

 • opłata za czynności notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłata sądowa (500 zł) oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Co ciekawe te opłaty można obniżyć o 350 zł składając wniosek przez Internet.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a w spółka z o.o. – księgowość

Dużą zaletą jednoosobowej działalności gospodarczej jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy zarabiają mniej niż 2 miliony euro zwolnieni są z prowadzenia przychodów i rozchodów. Atutem jest również to, że mogą księgowość prowadzić samodzielnie, korzystając z programów online, a w przypadku współpracy z biurem rachunkowym, ponoszą dużo niższe koszty prowadzenia KPiR w porównaniu do prowadzenia pełnej księgowości.

Spółkę z o.o. cechuje prowadzenie księgowości w formie ksiąg finansowych oraz przedstawiania odpowiednich sprawozdań. W tym przypadku dużym utrudnieniem dla przedsiębiorcy są również liczne formalności, które zmuszają go do podjęcia współpracy z biurem rachunkowym, co generuje większe koszty wynikające z prowadzenia firmy. 

Jak wygląda opodatkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej, a jak w spółce z o.o.? 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to przedsiębiorca jest płatnikiem i ma obowiązek odprowadzać w każdym miesiącu składki na rzecz podatku dochodowego. Podczas rejestracji dokonuje wyboru skali podatkowej w wysokościach 17% oraz 32% lub też podatek liniowy, który wynosi 19%. Jest również możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu, ale nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców. 

Podstawową różnicą w przypadku spółki z o.o. jest fakt, że stanowi ona odrębny podmiot prawny, co oznacza, że obciążona jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wynoszącym 19% od osiągniętego zysku brutto. Wspólnicy spółki dodatkowo ponoszą również koszt  podatku od dywidendy, czyli wypłaty od zysku spółki, który także wynosi 19%, czego efektem jest podwójne opodatkowanie. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a spółka z o.o. – składki ZUS

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ma bardzo ułatwioną procedurę. W przypadku kiedy jest zatrudniony na umowę o pracę lub też z innego tytułu ma odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie musi płacić ZUS. Ponad to jeśli musi opłacać składki ZUS oraz składki zdrowotne to przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności przysługują mu preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30%.

Składki ZUS w spółce z o.o. wyglądają podobnie. Osoby będące jedynie wspólnikami (np. nie posiadający zatrudnienia na umowę o pracę, z którego pobierane są składki) mają obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nie mają oni jednak możliwości skorzystania z  preferencyjnych stawek.

Odpowiedzialność w jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w spółce z o.o.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi liczyć się z pełną odpowiedzialnością, co oznacza, że odpowiada on całym swoim majątkiem osobistym za wszelkie zobowiązania firmy.

W przypadku spółki z o.o. jak wynika z nazwy, odpowiedzialność jest ograniczona, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza, że wierzyciele spółki mają prawo domagania się  spełnienia ich zobowiązań wyłącznie z majątku tej spółki. Tutaj warto również wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nawet członkowie zarządu firmy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązanie firmy. 

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej, a spółki z o.o. 

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo prosta. Wystarczy zgłosić to do właściwego urzędu. W przypadku spółki z o.o. jest to trudniejsze, ponieważ wymagane jest przeprowadzenie procesu likwidacyjnego oraz zgłoszenie likwidacji do Krajowego Rejestru Sadowego.

Podsumowanie: 

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

 • proste procedury założenia i likwidacji,
 • brak kosztów rejestracji,
 • brak wymaganego kapitału,
 • wybór form opodatkowania,
 • prosta księgowość.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

 • pełna odpowiedzialność,
 • składki niezależne od dochodów,
 • zerowe poczucie bezpieczeństwa oraz ograniczenie działania.

Zalety spółki z o.o.

 • samodzielność spółki,
 • duża swoboda w pozyskiwaniu kapitału,
 • ograniczona odpowiedzialność.

Wady spółki z o.o.

 • skomplikowane procedury,
 • wymagany kapitał początkowy,
 • pełna księgowość,
 • składanie sprawozdań finansowych,
 • podwójne opodatkowanie zysków spółki.