abakus-bytom-logo-1991

Możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego

Możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego

Dnia 1 lipca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące opodatkowania (ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). Dzięki temu podatnicy mają możliwość zmiany formy rozliczania się. Dotyczy to osób podlegających:

  • opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
  • opodatkowaniu tzw. podatkiem liniowym

Osoby te mają możliwość zmiany formy opodatkowania i rozliczania się od tej pory na zasadach ogólnych.

Zmiana formy opodatkowania dotycząca tzw. ryczałtowców

Zmiany na opodatkowanie według skali podatkowej podatnicy będą mogli dokonać w następujących terminach:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 2 maja 2023 r.

Jest to czas, w którym podatnicy będą mogli podjąć decyzję dotyczącą zmiany formy opodatkowania ich dochodów (przychodów) i złożyć deklarację PIT-36 z zachowaniem powyższego terminu. Dodatkowo, należy wykazać przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja ta dotyczyć będzie będzie tylko roku 2022. Przykładowo, jeśli podatnik w poprzednich latach wybrał ryczałt jako formę opodatkowania, to właśnie według tych zasad będzie się rozliczał w roku 2023 i w latach kolejnych. Zmiana dokonana w terminie do 2 maja 2023 roku dotyczyć będzie tylko i wyłącznie dochodów, które zostały osiągnięte w roku 2022. Podatnik, który również w 2023 roku będzie chciał stosować formę opodatkowania inną niż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie musiał sporządzić oświadczenie na piśmie i przedłożyć je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W piśmie tym należy zawrzeć informację o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania lub oświadczenie o wyborze innej formy.

  • do 22 sierpnia 2022 r. 

Podatnik, który zechce dokonać zmiany w trakcie trwania roku podatkowego ma na to czas do 22 sierpnia 2022 roku. W wyniku podjęcia takiej decyzji, zobowiązany jest zgłosić zmianę organowi podatkowemu do wskazanego wyżej dnia. Jeżeli takie oświadczenie zostanie złożone po zakończeniu roku, podatnik będzie obowiązany do złożenia dwóch zeznań rocznych – PIT-28 (wykaz przychodów osiągniętych od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.) oraz PIT-36 (wykaz dochodów osiągniętych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.)

Zmiana formy opodatkowania dla opodatkowanych podatkiem liniowym

Podatnicy rozliczający się do tej pory na zasadach podatku liniowego mogą dokonać zmiany dopiero po zakończeniu roku. Dokonać tego będą mogli w zeznaniu rocznym PIT-36, które złożą za rok 2022. Będą zobowiązani wskazać w tym zeznaniu dochody, które zostały przez nich w trakcie roku 2022 opodatkowane podatkiem liniowym. Oznacza to, że w okresie od dnia 1 stycznia do 2 maja 2023 r. osoby rozliczające się podatkiem liniowym będą mogły zdecydować o zmianie formy opodatkowania dochodów. Podatnicy będą musieli obliczać uiszczać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 roku z zastosowaniem dotychczasowych zasad. Zaliczki wykażą natomiast w zeznaniu PIT-36. Decyzja o zmianie formy opodatkowania dotyczyć będzie tylko dochodów osiągniętych w 2022 roku. Oznacza to, że już w 2023 roku podatnik wróci do rozliczania się na pierwotnie wybranych zasadach, czyli w tym przypadku obowiązywać go będzie podatek liniowy. Chęć stałej rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym należy zgłosić w ustawowym terminie.

Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku 2022

Podatnicy, którzy do dnia 2 maja 2023 r. złożą deklarację PIT-28 albo PIT-36L automatycznie zostaną pozbawieni możliwości zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Złożenie tych deklaracji uniemożliwi zmianę formy opodatkowania za rok 2022.