abakus-bytom-logo-1991

Ulgi i odliczenia w PIT za rok 2022

Ulgi i odliczenia w PIT za rok 2022

Ulga podatkowa ma za zadanie zmniejszenie wysokości podatku PIT. Jest ona przewidziana w przepisach prawnych i można ją zastosować w sytuacjach określonych przez państwo. Jest to możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, z którego korzystają podatnicy w każdym roku. Jakie ulgi będą przysługiwały podatnikom za rok 2022? Z jakich preferencji i odliczeń należy skorzystać, aby otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek? Na te pytania odpowie poniższy artykuł, w którym omówimy przykładowe ulgi.

Wspólne rozliczenie małżonków za 2022 rok

W ramach Polskiego Ładu zostały wprowadzone korzystne zasady dla wspólnego rozliczenia małżonków. Małżeństwo może zostać zawarte w dowolnym miesiącu w roku 2022 i nie ma konieczności, aby dla wspólnego rozliczenia, podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok. Był ot warunek konieczny w poprzednich latach podatkowych. Aby małżonkowie mieli prawo do wspólnego rozliczenia, wystarczy, iż sformalizują swój związek w grudniu 2022 roku.

Ulgi na dzieci w 2022 roku

Od stycznia 2022 roku zlikwidowana została preferencja dająca możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem i zastąpiona odliczeniem od podatku w kwocie 1500 zł. Obecnie ulga ta została przywrócona w nowelizacji określanej jako Polski Ład 2.0. Dla wielu samotnych rodziców wspólne rozliczenie z dzieckiem jest korzystniejsze od opcji indywidualnej. 

Ulga na zabytki

Zakres tej ulgi został ograniczony przez nowelizację Polskiego Ładu. Jedynie do końca grudnia 2022 roku mogą z niej skorzystać podatnicy ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego. Obniżenie podatku PIT dozwolone jest w trzech przypadkach:

  • wydatków poniesionych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytku nieruchomego zaewidencjonowanego
  • wydatków poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym zaewidencjonowanym
  • nabycie zabytku nieruchomego oraz pokrycie kosztów remontu lub konserwacji

W dwóch pierwszych przypadkach odliczenia nie mogą przekroczyć 50% wydatków udokumentowanych fakturą. W trzecim przypadku natomiast odliczenie nie może przekroczyć 500 tys. zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu. Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie natomiast możliwości skorzystania z preferencji w przypadku nabycia zabytku nieruchomego.

Ulga na działalność kulturalną i sportową

Od 2022 roku, Polski Ład wprowadził ulgę dla przedsiębiorców zaangażowanych w działalność społecznie pożyteczną (CSR), którzy okażą wsparcie dla: sportu, kultury, szkolnictwa wyższego oraz nauki. Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają prawo odliczenia od dochodu 50% kosztów poniesionych w powyższych przypadkach, jednak nie więcej niż kwota dochodu uzyskanego z działalności w danym roku podatkowym.

W ramach ulgi podatnik ma możliwość odliczenia kosztów związanych z finansowaniem na przykład: stypendium naukowego czy też sportowego, klubu sportowego, imprezy sportowej, instytucji kultury, działalności kulturalnej w przypadku uczelni artystycznych oraz publicznych szkół artystycznych.

Ulga na robotyzację

Na początku 2022 roku w ramach Polskiego Ładu została wprowadzona ulga proinnowacyjna dająca korzyści wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w nowoczesny sprzęt usprawniający pracę, a rozwój własnej firmy wiążą z zakupem robotów przemysłowych. Ulga ta daje możliwość podatnikom odliczenia kwoty w wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, przy czym będzie ona obowiązywać aż do końca 2026 roku.

Ulga na robotyzację kierowana jest do wszystkich polskich firm, które zdecydują się zainwestować w nowoczesny sprzęt przemysłowy. W ramach tej preferencji obowiązują koszty związane m.in. z:

  • zakupem wszelkich urządzeń, w których zachodzi interakcja między człowiekiem a maszyną
  • zakupem fabrycznie nowych robotów przemysłowych, a taką maszyn czy urządzeń pełniących niniejszą funkcję
  • zakupem systemów sterujących robotami
  • szkoleniem pracowniczym dotyczącym obsługi robotów

Ulga rehabilitacyjna

W rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2020 jest możliwość uwzględnienia ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu odliczymy pobyt w uzdrowisku, zabiegi rehabilitacyjne czy wydatki na turnusy rehabilitacyjne. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest spełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz posiadanie dowodu za poniesiony wydatek. Warto podkreślić, iż z odliczenia może skorzystać także podatnik, na którego utrzymaniu znajdują się osoby niepełnosprawne.

Ulga na Internet

Istotną preferencją jest także możliwość skorzystania przez podatników z odliczenia związanego z użytkowaniem sieci Internet. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, które korzystających z dostępu do sieci, jak również firm, w których Internet będzie kosztem podatkowym. W ramach ulgi podatnicy są w stanie odliczyć do 760 zł rocznie. Należy zaznaczyć, iż z ulgi na Internet można korzystać tylko przez dwa pierwsze następujące po sobie lata i dotyczy ona jedynie kosztów poniesionych w związku z dostępem do sieci, nie zaś tych związanych z jej przyłączeniem.