abakus-bytom-logo-1991

Rozliczenie PIT za 2022 a Polski Ład – zestawienie zmian

Rozliczenie PIT za 2022 a Polski Ład - zestawienie zmian

Zestawienie zmian w rozliczaniu PIT-u w 2022 roku

Polski Ład zakłada zmiany w rozliczeniu PIT. Ma to na celu zwiększenie dochodów budżetowych oraz poprawę sprawiedliwości społecznej poprzez zmniejszenie nierówności dochodów dochodów między poszczególnymi grupami społecznymi. 

Lista najważniejszych zmian

Poniżej znajduje się zestawienie zmian, jakie czekają nas w rozliczeniu PIT za 2022 rok:

  • Obniżenie progów podatkowych – polski Ład planuje obniżenie progów podatkowych w stosunku do progów obecnie obowiązujących. Zakłada to, że najniższy prog podatkowy (18%) będzie obowiązywał dla dochodów od 0 do 8 867 zł, a najwyższy (32%) dla dochodów powyżej 127 000 zł.
  • Uelastycznienie skali podatkowej – ma to na celu poprawę sprawiedliwości społecznej, umożliwiając np. oszczędnym podatnikom szybszy postęp w skali.
  • Obniżenie wieku emerytalnego – zgodnie z planem polskiego Ładu wiek emerytalny zostanie obniżony z 70 do 65 lat. Oznacza to, że osoby urodzone po 31 grudnia 1978 roku mogą liczyć na waloryzację swoich emerytur.
  • Zmiany w ulgach podatkowych – Polski Ład planuje uchylenie ulgi na studia, a następnie wprowadzenie nowych ulg w odniesieniu do wydatków na innowacje techniczne, żłobki i przedszkola oraz fundusze pracownicze.
  • Odpisy z zerowym podatkiem – polski Ład planuje wprowadzenie indywidualnych odpisów w wysokości do 2000 zł rocznie, jeśli podatek naliczony nie przekroczy 0%.
  • Ulga podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw – ulga będzie obejmowała ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przyznawanie 9-% ulgi podatkowej.
  • Kodeks karny skarbowy – w 2022 roku wygasną przepisy dotyczące czynów zabronionych skarbowych. Będą one zastąpione nowym Kodeks Karnego Skarbowego.

Czy nowe zmiany w rozliczaniu PIT-u będą korzystne dla Polaków?

To zależny od sytuacji indywidualnego podatnika. W mechanizmie rozliczania PIT zaproponowanym przez rząd zmiany zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były one korzystne dla osób o niskich i średnich dochodach. Przy jednoczesnym skróceniu czasu fruwania niektórym podatnikom może to pozytywnie wpłynąć na ich możliwości finansowe. Jednak należy brać pod uwagę, że sytuacja finansowa danego podatnika będzie się różnić w zależności od wielu czynników, w tym od wysokości i rodzaju dochodów oraz ulg i odliczeń. W związku z tym, korzystność z nowych zmian w rozliczeniach PIT będzie się różnić w zależności od sytuacji finansowej danej osoby.

Jak najłatwiej rozliczyć PIT po najnowszych zmianach?

Najłatwiej rozliczyć PIT po najnowszych zmianach za pomocą specjalnego programu dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Program umożliwia szybkie, bezpieczne i łatwe rozliczenie się z podatku. Program umożliwia wygodne dostosowanie deklaracji podatkowej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Program dostępny jest w wersji online oraz w wersji pobranej na komputer.

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

PIT należy rozliczyć do 30 kwietnia danego roku. Niewypełnienie i niedotrzymanie terminu składania deklaracji podatkowej może zagrozić nam karami finansowymi. Grożą za to grzywny i kary pieniężne, które są uzależnione od wysokości zaległego podatku, kara wynosi:

  • od 20 do 150% niewpłaconego podatku 
  • do 720 zł, jeśli nie można ustalić wysokości niedopłaty
  • do 12.000 zł grzywny dla osób fizycznych lub do 120.000 zł grzywny dla osób prawnych w przypadku ciężkiego naruszenia podatkowego.

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, może także zostać obciążona dodatkowymi odsetkami za zwłokę. Są one naliczane zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Odsetki rosną w 2-krotnym tempie miesięcznie, zaczynając od 0,2% kwoty do zapłaty.