abakus-bytom-logo-1991

Organizacje mogą już korzystać z e-Urzędu Skarbowego (e-US)

Organizacje mogą już korzystać z e-Urzędu Skarbowego (e-US)

Internetowa platforma Urzędu Skarbowego, określana w skrócie jako e-US lub e-Urząd Skarbowy, została oddana w ręce użytkowników 1 lutego 2021 roku. Od tamtego czasu jest nieustannie rozwijana, oferując kolejne funkcjonalności. Obecnie jest to już dość rozbudowane narzędzie, przy pomocy którego można załatwić wiele spraw podatkowych. Jedną z istotnych zmian jest uruchomienie konta organizacji, któremu przyjrzymy się nieco bliżej.

Uruchomienie konta organizacji

Uproszczenia związane z cyfryzacją w zakresie rozliczeń podatkowych są potrzebne. Pomimo że czasami możemy spotkać się z przejściowymi trudnościami, to tak naprawdę e-Urząd Skarbowy jest narzędziem, które oferuje wiele zalet. Co istotne, do tej pory ze wspomnianych superlatyw nie mogły korzystać organizacje. Na szczęście, jak możemy dowiedzieć się z komunikatu z dnia 23 czerwca 2023 roku, opublikowanego na stronie Krajowej Informacji Skarbowej, sytuacja uległa zmianie. Mówiąc prosto, e-Urząd Skarbowy rozszerzył swoją funkcjonalność o uruchomienie konta organizacji. 

Kto może skorzystać z nowych funkcjonalności?

Informacja o wprowadzeniu nowych możliwości oznacza, że z usług, które do tej pory oferowane były osobom fizycznym, mogą skorzystać również organizacje, takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia. Jak twierdzi wiceminister finansów, Anna Chałupa, jest to swego rodzaju przełom w cyfryzacji. No dobrze, ale w tym momencie może powstać pytanie, jakie konkretnie funkcjonalności mamy na myśli?

Możliwości, które otrzymają użytkownicy konta organizacji

Po pierwsze zauważmy, że do konta organizacji będą miały dostęp wyłącznie osoby do tego upoważnione, tzw. użytkownicy konta organizacji. Uzyskując stosowne uprawnienia, będą oni mogli m.in.:

  • składać pisma do Krajowej Administracji Skarbowej,
  • bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości podatkowych,
  • składać zawiadomienia ZAW-NR,
  • przeglądać dane rejestracyjne,
  • składać oraz cofać zgody na otrzymywanie korespondencji za pośrednictwem platformy e-Urzędu Skarbowego.

Proste udzielenie upoważnienia

Abstrahując od dotychczasowych zalet, zwróćmy uwagę na to, że organizacje będą mogły w prosty sposób upoważnić do swojego konta osoby fizyczne posiadające numer PESEL. W tym celu wystarczy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedni wniosek o udostępnienie konta. Co więcej, zyskamy możliwość nadania uprawnień podstawowych lub rozszerzonych. W przypadku tych drugich użytkownik będzie mógł nadawać i odbierać dostęp innym osobom, które posiadają konto organizacji. 

Co istotne, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że czynności podejmowane przez użytkownika za pośrednictwem platformy będą traktowane jako te wykonywane przez organizację.