abakus-bytom-logo-1991

Minimalne wynagrodzenie od lipca 2023

Minimalne wynagrodzenie od lipca 2023

Wzrost płacy minimalnej niemal zawsze wzbudza wiele emocji. Co ciekawe, obecny rok jest dość nietypowy pod tym względem, ponieważ płaca minimalna wzrosła aż dwukrotnie. W związku z tym powodów do narzekań z pewnością nie mają osoby, które otrzymują popularną najniższą krajową. W rzeczywistości wzrasta ona od 1 lipca 2023 roku z kwoty 3490 zł do 3600 zł. Sprawdź, jak wpłynie to na wynagrodzenie netto, czyli to, które otrzymujesz „na rękę”.

Czym jest płaca minimalna?

Wynagrodzenie minimalne jest to najniższe możliwe do otrzymania wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasowym. Oczywiście, musisz pamiętać o tym, że jeżeli wymiar etatu jest proporcjonalnie niższy lub wyższy, wówczas płaca minimalna odpowiednio maleje bądź wzrasta. Co istotne, weź pod uwagę to, że zmiany w tym zakresie powodują również aktualizację kwot dotyczących stawek godzinowych.

Kto ustala minimalne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie minimalne jest efektem współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rady Ministrów oraz Rady Dialogu Społecznego. W praktyce pierwszy organ składa stosowną propozycję Radzie Ministrów, która odpowiednio na nią reaguje. Jeżeli zostanie przyjęta, wówczas poddaje się ją dalszym konsultacjom, które prowadzi Rada Dialogu Społecznego. Ma na to czas do 15 lipca. W momencie, gdy się z niego nie wywiąże, rząd samodzielnie ustala płacę minimalną do 15 września. Pośród tego pamiętaj, że sama wysokość płacy minimalnej jest określana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Ile wynosi płaca minimalna od lipca 2023 roku?

Płaca minimalna w Polsce ulega zmianom z roku na rok. W związku z tym, jeżeli nieustannie pobierasz wynagrodzenie w takiej wysokości, to dotychczas obowiązywała Cię swego rodzaju „waloryzacja”, która następowała wraz z dniem 1 stycznia kolejnego roku. Nieco inna sytuacja ma miejsce w 2023 roku, kiedy to minimalna krajowa uległa dwukrotnym zmianom — pierwszy raz 1 stycznia, natomiast drugi raz 1 lipca. To właśnie od wspomnianej lipcowej soboty możesz liczyć na kolejne zmiany. Płaca minimalna wzrosła z poziomu 3490 zł brutto do 3600 zł brutto.

Zmiany w wynagrodzeniu netto, czyli „na rękę”

Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie minimalne, to oczywiste jest to, że aktualizacja pensji brutto ma również wpływ na wynagrodzenie, które otrzymujesz „na rękę”. Niemniej jednak aby otrzymać końcową kwotę, która wpłynie na Twoje konto, należy odjąć wszystkie składki społeczne. Jak już wiesz, od 1 stycznia 2023 roku kwota kształtowała się na poziomie 3490 zł brutto, co w rezultacie dawało kwotę netto w wysokości 2709,49 zł. Z kolei wzrost wynagrodzenia brutto o 110 zł do kwoty 3600 zł brutto spowodował, że od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie netto wynosi 2783,86 zł. Jak łatwo zauważyć, wzrost kwoty otrzymywanej „na rękę” wynosi 74,37 zł.

Zmiana minimalnej stawki godzinowej

Poza tym zwróć uwagę na to, że tak jak zostało wspomniane, wraz ze zmianą płacy minimalnej, aktualizacji uległa również najniższa stawka godzinowa. Jeszcze w 2022 roku wynosiła ona 19,70 zł brutto. Od 1 stycznia wzrosła o 3,10 zł do poziomu 22,80 zł, a od 1 lipca do kwoty 23,50 zł.