abakus-bytom-logo-1991

Slim VAT 3 – rewolucja w podatkach od lipca 2023

Slim VAT 3 - rewolucja w podatkach od lipca 2023

Pakiet Slim VAT 3 stał się rzeczywistością. Ustawa z dnia 26 maja 2023 roku została podpisana przez prezydenta kilka dni później, a konkretniej 5 czerwca. To sprawia, że już dziś musisz wziąć pod uwagę nowe prawodawstwo. W związku z tym warto zaktualizować wiedzę i przystosować się do wprowadzonych zmian, które zostaną opisane poniżej.

Czym jest pakiet Slim VAT 3?

Slim VAT 3 to nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany pakiet został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 5 czerwca 2023 r. W rzeczywistości wprowadza on rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczenia związane m.in. z podatkiem VAT. To jednak nie wszystko, ponieważ zmiany wpłyną nie tylko na przedsiębiorstwa, ale też na osoby fizyczne. Co istotne, nie wszystkie przepisy wchodzą w życie w jednym czasie. Zasadniczo obowiązują Cię jednak od 1 lipca 2023 roku.

Jakie zmiany wprowadza pakiet Slim VAT 3?

Slim VAT 3 ma na celu dostosowanie prawa do zmieniającej się rzeczywistości — w szczególności tej cyfrowej. Podobnie jak Slim VAT 1 i Slim VAT 2, kolejny pakiet odnosi się w dużej mierze do małych i średnich podmiotów. Dlatego też Ministerstwo zaproponowało szereg zmian, które mają uprościć rozliczenia podatkowe. Tak naprawdę można wyróżnić dwie grupy podatników, które skorzystają na wprowadzonych przepisach. Z jednej strony są to wspomniane przedsiębiorstwa, z drugiej osoby fizyczne.

Poprawa płynności finansowej firm

Pierwszym punktem, który wyodrębnia Ministerstwo Finansów, jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. W rzeczywistości jest to zagadnienie, które musisz analizować na wiele sposobów. W przypadku pakietu Slim VAT 3 należy w szczególności wskazać na podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika, z 1,2 do 2 mln euro. Wspomniana zmiana może wpłynąć na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej, a także kwartalnych rozliczeń VAT.

Poza tym rozszerzona została możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą będącym czynnym podatnikiem VAT, to od teraz możesz opłacić nimi również inne podatki, takie jak podatek od wydobycia niektórych kopalin, od sprzedaży detalicznej czy tonażowy.

Czytelniejszy i ujednolicony dostęp do wiedzy podatkowej

Slim VAT 3 wprowadza również udogodnienia związane z dostępem do wiedzy podatkowej. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, że skonsolidowano wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu. Od teraz postępowania w zakresie wszystkich wiążących informacji prowadzi Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej. Co więcej, pamiętaj o tym, że zniesione zostały opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Dodatkowo od 1 lipca 2023 roku Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej jest organem właściwym do wydawania dokumentów, takich jak WIT, WIP i WIA w ramach I instancji, a także do rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji. 

Slim VAT 3 a osoby fizyczne

Zapewne zauważasz, że to, na czym do tej pory skupiona była uwaga, odnosi się w głównej mierze do przedsiębiorców. Niemniej jednak nie zapomniano również o innych podatnikach. Sprawdź, jak Slim VAT 3 wpłynie na osoby fizyczne.

Zmiany w ulgach podatkowych

Na pierwszym miejscu warto wspomnieć o tym, że dokonano zmian w ulgach podatkowych, a konkretniej w:

  • Uldze rehabilitacyjnej — w tym przypadku ustawodawca postanowił rozszerzyć katalog osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu podatnik będzie w stanie odliczyć wydatki poniesione na rzecz bliskiej osoby. Przykładem są niepełnosprawni wnuczek czy dziadkowe, którzy pozostają na utrzymaniu podatnika.
  • Uldze na dzieci — zlikwidowany został limit dochodowy dla osób, które wychowują jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Zmiana w zakresie ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Jeżeli pozostajesz w małżeństwie i osiągasz przychód z tzw. najmu prywatnego, to być może kolejna zmiana dotyczy również Ciebie. Wraz z wprowadzoną nowelizacją, zyskujesz możliwość stosowania wyższej stawki 12,5% dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł. I nie ma tu znaczenia, czy rozliczasz te przychody odrębnie, czy zdecydujesz o opodatkowaniu ich w całości ze współmałżonkiem. Co ważne, wspomniane rozwiązanie możesz zastosować już do rozliczenia za bieżący rok.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

Poza wspomnianymi zmianami, od 1 lipca 2023 roku obowiązują Cię również nowe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nowelizacją, kształtują się one następująco:

  • 36 120 zł w momencie, gdy nabywca należy do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł w momencie, gdy nabywca należy do II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł w momencie, gdy nabywca należy do III grupy podatkowej.